ทักษะในการเริ่มต้นออกวิ่ง

ลักษณะในการเริ่มต้นในการวิ่งสำหรับการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว นักกีฬาที่เข้าแข่งขันนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านรางกายมาเป็นอย่างดีและสิ่งที่สำคัญคือการที่นักกีฬาได้เลือกใช้เท้าที่มีความถนัดหรือมีความเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เช่น ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับการวิ่งการแข่งขันทั่วไปในการวิ่งระยะสั้นโดยทั่วไป ซึ่งจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยคือการที่ต้องรีบตั้งตัวขึ้นสู่มุมวิ่งที่ปกติให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นการที่จะเตรียมการกระโดดข้ามรั้ว แต่สิ่งที่จะต้องมีการฝึกซ้อมหรือเป็นการฝึกเพิ่มเติม คือ การที่ได้คำนวณระยะในการก้าวระหว่างรั้ว เพื่อเป็นการจรดปลายเท้ากระโดดข้ามรั้วให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในการเริ่มต้นในการวิ่ง นักกีฬาจะต้องมีการเริ่มวิ่งในจังหวะใดก็ตาม  หรือเป็นท่าออกวิ่งที่ตามความถนัดของตนเอง ให้นักกีฬานั้นได้คำนวณถึงจุดเริ่มต้นในการกระโดดให้ข้ามรั้วจุดที่ 1 ว่าจำนวนในการวิ่งกี่ก้าว จึงจะมีความเหมาะสมและให้มีความสัมพันธ์กับความเร็ว ลักษณะเช่นการวิ่ง 7-9 ก้าวนับจากจุดเริ่มต้นในการวิ่งจนกระทั้งข้ามรั้วที่ 1 การที่มีการกำหนดเช่นนี้เพื่อ ระยะทางของเส้นเริ่มไปยังรั่วที่ 1 และรั่วอื่นๆที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้การที่ได้จากการคำนวณจะได้ระยะในการก้าวได้ถูกจังหวะที่มีความถูกต้องในการกระโดดข้ามรั้ว 100,110 เมตร

ส่วนลักษณะในการข้ามรั้ว 400 เมตร ใช้จำนวนในการก้าวจากบริเวณจุดเริ่มต้นที่ 1 ประมาณ 21-22 ลักษณะในการก้าวนั้นจะต้องอาศัยหลักการเดียวกันของการวิ่ง